Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Damkærvej 45 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 13/07 2018 0,043
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 19/12 2017 72,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 19/12 2017 0,160
Hårdhed, total 11,0 grader dH 13/07 2018 22,0
Kalium 2,40 <= 10,0 mg/l 08/08 2016 2,10
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 08/08 2016 18,0
Nitrat (NO3) 0,500 <= 50,0 mg/l 13/07 2018 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/07 2018 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 13/07 2018 7,90
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 19/12 2017 100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 13/07 2018 0,250
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/07 2018 0,029
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/07 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/07 2018
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 13/07 2018 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/12 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 13/03 2008
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 20/04 2017 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/04 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/01 2019 11,0
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 11/11 2004
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 µg/l 02/07 2013 2,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Damkærvej 45 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66