Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Fævejlevej 11 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 27/11 2020 0,005
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 26,0
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 04/10 2019 0,380
Hårdhed, total 16,0 grader dH 27/11 2020 15,0
Kalium 1,40 mg/l 09/11 2018 1,40
Natrium (Na) 8,80 <= 175 mg/l 09/11 2018 7,60
Nitrat (NO3) 4,20 <= 50,0 mg/l 27/11 2020 2,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/11 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 27/11 2020 12,0
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/11 2020
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 27/11 2020 25,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/10 2019 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 27/11 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 23/03 2020 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/03 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/11 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 18/04 2016 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Fævejlevej 11 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66