Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Fævejlevej 11 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 0,009
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 26,0
Fluorid (F) 0,380 <= 1,50 mg/l 04/10 2019 0,380
Hårdhed, total 13,0 grader dH 09/06 2021 16,0
Kalium 1,40 mg/l 09/11 2018 1,40
Natrium (Na) 8,80 <= 175 mg/l 09/11 2018 7,60
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 09/06 2021 4,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 0,100 >= 5,00 mg/l 09/06 2021 8,10
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 04/10 2019 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 09/06 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/05 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 18/04 2016 0,770

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 09/10 2000 < 0,010
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 09/10 2000 20,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 09/10 2000 0,300
Hårdhed, total 13,1 grader dH 09/10 2000 13,7
Kalium 1,40 mg/l 09/10 2000 1,30
Natrium (Na) 8,30 <= 175 mg/l 09/10 2000 8,60
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 09/10 2000 0,200
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 26/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 23/03 2020 9,10
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 09/10 2000 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/03 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/10 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 26/11 2021 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 09/10 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 18/04 2016 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2024.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Fævejlevej 11 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66