Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Engdraget 4B , 8420 Knebel
Kontaktperson
Mogens Lübker
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 08/02 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 73,0 <= 250 mg/l 08/02 2019 53,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 08/02 2019 0,430
Hårdhed, total 11,0 grader dH 07/09 2018 11,0
Kalium 4,10 <= 10,0 mg/l 07/09 2018 4,10
Natrium (Na) 63,0 <= 175 mg/l 07/09 2018 67,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 08/02 2019 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 07/09 2018 7,20
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 07/09 2018 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,052 <= 0,200 mg/l 08/02 2019 0,021
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/02 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2019 20,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 12/03 2001
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 19/12 2018 7,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 19/12 2018 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 19/12 2018 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 05/12 2017 0,084
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/03-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Engdraget 4B , 8420 Knebel
Kontaktperson
Mogens Lübker
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66