Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Engdraget 4B , 8420 Knebel
Kontaktperson
Mogens Lübker
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 05/03 2021 0,007
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 09/09 2019 73,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 09/09 2019 0,470
Hårdhed, total 12,0 grader dH 05/03 2021 10,0
Kalium 4,00 mg/l 09/09 2019 4,10
Natrium (Na) 56,0 <= 175 mg/l 09/09 2019 63,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 05/03 2021 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/03 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 05/03 2021 8,50
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 09/09 2019 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,082 <= 0,200 mg/l 05/03 2021 0,017
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2021 29,0
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 09/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 µg/l 05/03 2021 0,210

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 12/03 2001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 14/11 2019 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 14/11 2019 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2020 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 10/12 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,820 <= 20,0 µg/l 14/11 2019 0,260
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Engdraget 4B , 8420 Knebel
Kontaktperson
Mogens Lübker
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66