Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sletterhagevej 1 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 05/03 2021 0,013
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 03/09 2019 44,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 03/09 2019 0,240
Hårdhed, total 17,0 grader dH 05/03 2021 17,0
Kalium 5,60 mg/l 03/09 2019 6,10
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 03/09 2019 31,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 05/03 2021 1,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 05/03 2021 9,70
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 03/09 2019 99,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/03 2021
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2021 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 05/03 2021

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 28/10 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 09/04 2019 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/04 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 28/10 2021 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 28/10 2021 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sletterhagevej 1 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66