Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sletterhagevej 1 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/10 2023 0,013
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 03/09 2019 44,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 03/09 2019 0,240
Hårdhed, total 19,0 grader dH 12/10 2023 17,0
Kalium 5,60 mg/l 03/09 2019 6,10
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 03/09 2019 31,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 12/10 2023 1,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 12/10 2023 10,3
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 03/09 2019 99,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/10 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 19/10 2023 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,40 <= 20,0 µg/l 12/10 2023 0,150

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 22/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 07/08 2000 38,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 07/08 2000 0,180
Hårdhed, total 16,9 grader dH 07/08 2000 16,7
Kalium 6,00 mg/l 07/08 2000 6,00
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 07/08 2000 30,0
Nitrat (NO3) 0,240 <= 50,0 mg/l 22/11 2000 0,260
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/02 2023 0,024
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 09/04 2019 10,1
Sulfat (SO4) 83,0 <= 250 mg/l 07/08 2000 83,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/04 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 22/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/02 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 22,0 < 200 antal/ml 27/02 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/11 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 28/10 2021 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/10-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sletterhagevej 1 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66