Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ebeltoftvej , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Harald Asschenfeldt
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Ebeltoftvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 30/07 2021 0,031
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 18/09 2019 19,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 18/09 2019 0,400
Hårdhed, total 8,00 grader dH 25/06 2021 8,10
Kalium 1,50 mg/l 18/09 2019 1,50
Natrium (Na) 8,20 <= 175 mg/l 18/09 2019 8,80
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 25/06 2021 0,430
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 30/07 2021 0,022
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 25/06 2021 10,4
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 18/09 2019 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/06 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 25/06 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/07 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 30/07 2021 19,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 18/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 µg/l 25/06 2021 0,330

Øksenmøllevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/08 2021 0,021
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 09/01 2020 26,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 09/01 2020 0,320
Hårdhed, total 8,20 grader dH 25/06 2021 9,80
Kalium 1,10 mg/l 16/01 2019 0,880
Natrium (Na) 9,40 <= 175 mg/l 16/01 2019 8,80
Nitrat (NO3) 0,580 <= 50,0 mg/l 25/06 2021 1,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/08 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 25/06 2021 6,30
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 09/01 2020 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 25/06 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 25/06 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/07 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 30/07 2021 240
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/01 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,770 <= 20,0 µg/l 25/06 2021 1,70

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Ebeltoftvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 21/05 2013
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 11/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,90 mg/l 09/01 2020 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/01 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/02 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/06 2016
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 µg/l 11/02 2021 0,410

Ledningsnet Øksenmøllevej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 18/09 2019 5,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/09 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 24,0 < 200 antal/ml 18/09 2019 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 µg/l 18/09 2014 2,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/08-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ebeltoftvej , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Harald Asschenfeldt
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66