Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Olaf Ryes Vej 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 0,010
Chlorid (Cl) 54,0 <= 250 mg/l 07/09 2018 47,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 07/09 2018 0,270
Hårdhed, total 16,0 grader dH 28/10 2021 14,0
Kalium 6,20 mg/l 15/09 2017 6,10
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 15/09 2017 32,0
Nitrat (NO3) 9,60 <= 50,0 mg/l 28/10 2021 9,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 28/10 2021 12,7
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 07/09 2018 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 28/10 2021 0,043
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 19/09 2023 83,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 28/10 2021 0,310

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 17/07 2000 < 0,006
Chlorid (Cl) 50,3 <= 250 mg/l 17/07 2000 47,5
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 17/07 2000 0,840
Hårdhed, total 13,0 grader dH 17/07 2000 14,0
Kalium 6,70 mg/l 17/07 2000 6,40
Natrium (Na) 31,6 <= 175 mg/l 17/07 2000 29,6
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 17/07 2000 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/02 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 09/04 2019 6,70
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 17/07 2000 83,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 09/04 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,110 <= 0,050 mg/l 17/07 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/02 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 27/02 2023 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/07 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,710 <= 20,0 µg/l 28/10 2021 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/09-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Olaf Ryes Vej 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66