Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Olaf Ryes Vej 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 08/09 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 54,0 <= 250 mg/l 07/09 2018 47,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 07/09 2018 0,270
Hårdhed, total 14,0 grader dH 08/09 2020 13,0
Kalium 6,20 mg/l 15/09 2017 6,10
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 15/09 2017 32,0
Nitrat (NO3) 9,90 <= 50,0 mg/l 08/09 2020 10,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/09 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,7 mg/l 08/09 2020 9,60
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 07/09 2018 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,043 <= 0,200 mg/l 08/09 2020 0,012
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 08/09 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 08/09 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,740 <= 20,0 µg/l 08/09 2020 0,530

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 09/04 2019 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 09/04 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/03 2021 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 05/03 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Olaf Ryes Vej 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66