Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,054 <= 0,050 mg/l 28/06 2018 0,008
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 28/06 2018 42,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 28/06 2018 0,350
Hårdhed, total 14,0 grader dH 28/06 2018 13,0
Kalium 7,40 <= 10,0 mg/l 28/06 2018 7,20
Natrium (Na) 65,0 <= 175 mg/l 28/06 2018 63,0
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 28/06 2018 1,90
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 28/06 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 12,3 >= 5,00 mg/l 28/06 2018 8,60
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 28/06 2018 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 28/06 2018 0,015
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/06 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 28/06 2018 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 28/06 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 120 <= 50,0 mg/l 26/09 2012
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 26/09 2012 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 2,50 >= 5,00 mg/l 19/01 2018 > 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/01 2018 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/01 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/01 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 19/01 2018 65,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,090 <= 20,0 µg/l 19/01 2018 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/06-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Nitrat (NO3)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66