Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,310 <= 0,050 mg/l 16/09 2021 0,018
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 44,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 05/11 2019 0,370
Hårdhed, total 12,0 grader dH 16/09 2021 12,0
Kalium 7,40 mg/l 28/06 2018 7,20
Natrium (Na) 65,0 <= 175 mg/l 28/06 2018 63,0
Nitrat (NO3) 0,740 <= 50,0 mg/l 16/09 2021 1,80
Nitrit (NO2) 0,055 <= 0,100 mg/l 16/09 2021 0,006
Oxygen/Iltindhold 2,60 mg/l 16/09 2021 11,3
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/09 2021 0,011
Mangan (Mn) 0,091 <= 0,050 mg/l 16/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 04/10 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 16/09 2021 0,140

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 01/04 2020
Natrium (Na) 58,0 <= 175 mg/l 01/04 2020
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 01/04 2020 120
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 14/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 15/01 2020 2,50
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 3,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 04/10 2021 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 14/01 2021 0,890
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/10-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.
Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66