Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 21/10 2020 0,026
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 44,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 05/11 2019 0,370
Hårdhed, total 12,0 grader dH 21/10 2020 14,0
Kalium 7,40 mg/l 28/06 2018 7,20
Natrium (Na) 65,0 <= 175 mg/l 28/06 2018 63,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 21/10 2020 1,90
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 21/10 2020 0,007
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 21/10 2020 12,3
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 21/10 2020 0,024
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/10 2020 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/10 2020
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 21/10 2020 25,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2019 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/01 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/01 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 21/10 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 01/04 2020
Natrium (Na) 58,0 <= 175 mg/l 01/04 2020
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 01/04 2020 120
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 14/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 15/01 2020 2,50
Sulfat (SO4) 41,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 14/01 2021 10,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/04 2020
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 14/01 2021 0,890
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Kongsbakken 6 , 8420 Knebel
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66