Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ravnsvej 1 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Hasse Toft
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/02 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 10/02 2020 30,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 10/02 2020 0,990
Hårdhed, total 8,70 grader dH 11/02 2021 8,40
Kalium 4,00 mg/l 18/09 2019 3,60
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 18/09 2019 35,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 11/02 2021 2,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 15/05 2024 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 11/02 2021 6,40
Sulfat (SO4) 9,00 <= 250 mg/l 18/09 2019 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/05 2024 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/02 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 17/12 2021 0,210

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,080 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 15/08 2000 21,0
Fluorid (F) 0,530 <= 1,50 mg/l 15/08 2000 0,530
Hårdhed, total 7,90 grader dH 15/08 2000 7,90
Kalium 4,20 mg/l 15/08 2000 3,80
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 15/08 2000 35,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 29/11 2000 1,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,40 >= 5,00 mg/l 10/02 2020 7,00
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 15/08 2000 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 10/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 27/09 2021 69,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/11 2007 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 16/09 2021 0,330
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/05-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ravnsvej 1 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Hasse Toft
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66