Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Molsvej 93 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/03 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 26/11 2018 24,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 26/11 2018 0,200
Hårdhed, total 11,7 grader dH 19/03 2020 11,4
Kalium 2,27 mg/l 26/11 2018 2,40
Natrium (Na) 18,3 <= 175 mg/l 26/11 2018 19,7
Nitrat (NO3) 0,900 <= 50,0 mg/l 19/03 2020 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/03 2020 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 19/03 2020 9,60
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 26/11 2018 50,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 19/03 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 19/03 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/03 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/11 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2018 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 19/03 2020 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/02 2013
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 06/12 2017 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 06/12 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/12 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 18/11 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,050 <= 20,0 µg/l 17/08 2017 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/06-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Molsvej 93 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66