Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 18/11 2020 0,077
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 20,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 22/01 2018 0,140
Hårdhed, total 12,0 grader dH 18/11 2020 14,0
Kalium 2,90 mg/l 22/01 2018 2,60
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 22/01 2018 17,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 18/11 2020 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/05 2022 0,026
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 18/11 2020 10,0
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/11 2020 0,075
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 18/11 2020 0,023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/05 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 12/05 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 12/05 2022 0,320

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,048
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 22,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/06 1998 0,170
Hårdhed, total 12,0 grader dH 08/06 1998 13,0
Kalium 2,70 mg/l 08/06 1998 2,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 08/06 1998 18,0
Nitrat (NO3) 1,81 <= 50,0 mg/l 28/11 2011 1,50
Nitrit (NO2) 0,042 <= 0,100 mg/l 05/02 2019 0,008
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 24/09 2018 8,00
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/06 1998 15,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/06 1998 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/02 2019
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/11 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 µg/l 05/02 2019 0,610
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/05-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66