Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,077 <= 0,050 mg/l 21/11 2019 0,015
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 20,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 22/01 2018 0,140
Hårdhed, total 14,0 grader dH 21/11 2019 12,0
Kalium 2,90 <= 10,0 mg/l 22/01 2018 2,60
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 22/01 2018 17,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 21/11 2019 2,00
Nitrit (NO2) 0,067 <= 0,100 mg/l 21/11 2019 0,074
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 21/11 2019 9,44
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 22/01 2018 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,075 <= 0,200 mg/l 21/11 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,023 <= 0,050 mg/l 21/11 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/11 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/11 2019 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/01 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/09 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,670 <= 20,0 µg/l 21/11 2019 0,900

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 1,81 <= 50,0 mg/l 28/11 2011
Nitrit (NO2) 0,042 <= 0,100 mg/l 05/02 2019 0,008
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 24/09 2018 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/06 1996
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/02 2019
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/02 2019 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/03 2008 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 µg/l 05/02 2019 0,610
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/11-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Holstebro
Adresse
Vesterled 20 , 7830 Vinderup
Kontaktperson
Telefon
97448444
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66