Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Søndbjerg Strandvej 6 , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Christian Gadegaard
Telefon
97875525
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/09 2018 0,022
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 27/09 2018 47,0
Fluorid (F) 0,086 <= 1,50 mg/l 27/09 2018 0,120
Hårdhed, total 10,0 grader dH 07/04 2016 11,0
Kalium 1,60 <= 10,0 mg/l 07/04 2016 1,70
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 27/09 2018 29,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 27/09 2018 < 0,400
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 27/09 2018 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 1,21 >= 5,00 mg/l 07/04 2016 1,50
Sulfat (SO4) 74,0 <= 250 mg/l 27/09 2018 63,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 27/09 2018 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 27/09 2018 0,060
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/09 2018
Kimtal 22Gr. 130 < 200 antal/ml 27/09 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/03 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 23/11 2000

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 20/04 2009
Oxygen/Iltindhold 1,53 >= 5,00 mg/l 16/08 2017 0,920
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 21/11 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 44,0 < 200 antal/ml 21/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 µg/l 13/07 2016 1,40
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Søndbjerg Strandvej 6 , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Christian Gadegaard
Telefon
97875525
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66