Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Mølletoften 2A, Uglev , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/10 2020 0,006
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 29/03 2017 40,0
Fluorid (F) < 0,050 <= 1,50 mg/l 29/03 2017 0,180
Hårdhed, total 16,0 grader dH 27/10 2020 15,0
Kalium 1,50 mg/l 07/04 2016 1,60
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 07/04 2016 20,0
Nitrat (NO3) 4,50 <= 50,0 mg/l 27/10 2020 4,92
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 31/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 27/10 2020 4,80
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 29/03 2017 83,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,069 <= 0,200 mg/l 20/01 2021 0,039
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 27/10 2020 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 31/10 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/03 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,810 <= 20,0 µg/l 31/10 2023 5,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 27/02 1997
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 27/02 1997
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 27/02 1997
Nitrat (NO3) 4,80 <= 50,0 mg/l 27/02 1997
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 4,80 >= 5,00 mg/l 27/09 2018 6,53
Sulfat (SO4) 78,0 <= 250 mg/l 27/02 1997
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,069 <= 0,200 mg/l 20/01 2021 0,053
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/02 1997
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/01 2021 65,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 13/07 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,10 <= 20,0 µg/l 20/01 2021 0,660
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/12-2023.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Mølletoften 2A, Uglev , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66