Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kalkværksvej 4B , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Benny Møller
Telefon
29851636
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 08/08 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 08/08 2018 47,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/08 2018 0,170
Hårdhed, total 14,0 grader dH 15/01 2018 14,0
Kalium 3,90 <= 10,0 mg/l 15/01 2018 3,60
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 15/01 2018 24,0
Nitrat (NO3) 5,30 <= 50,0 mg/l 08/08 2018 3,90
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 08/08 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 15/01 2018 9,10
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 15/01 2018 64,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/08 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/08 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 08/08 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/08 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 12/03 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 27/12 2018 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/12 2018 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/12 2018 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 27/12 2018 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kalkværksvej 4B , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Benny Møller
Telefon
29851636
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66