Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Dyssevænget 13 , 6900 Skjern
Kontaktperson
Eske Villadsen
Telefon
97362124
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,075 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 0,035
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 31/10 2018 19,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 31/10 2018 0,120
Hårdhed, total 7,60 grader dH 31/10 2018 7,60
Kalium 1,60 <= 10,0 mg/l 31/10 2018 1,50
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 31/10 2018 15,0
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 31/10 2018 0,380
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 31/10 2018 0,008
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 31/10 2018 10,9
Sulfat (SO4) 7,00 <= 250 mg/l 31/10 2018 7,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 31/10 2018 0,042
Mangan (Mn) 0,024 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 31/10 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 22/10 2001 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 19/09 2012
Oxygen/Iltindhold 8,30 >= 5,00 mg/l 17/12 2018 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/12 2018 0,010
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 20/09 1993
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/12 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 15/01 2007 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/03 2007 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/12-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Dyssevænget 13 , 6900 Skjern
Kontaktperson
Eske Villadsen
Telefon
97362124
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66