Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Bjergvej 5 , 6940 Lem St.
Kontaktperson
Tage Holdensen
Telefon
97342506
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/11 2018 0,005
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 29/11 2018 19,0
Fluorid (F) 0,068 <= 1,50 mg/l 29/11 2018 0,160
Hårdhed, total 7,40 grader dH 29/11 2018 7,80
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 23/04 2018 1,60
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/11 2018 13,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 29/11 2018 0,510
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 29/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 29/11 2018 10,1
Sulfat (SO4) 7,30 <= 250 mg/l 29/11 2018 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 29/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 29/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 29/11 2018 0,180

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 07/06 2018
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 07/06 2018
Fluorid (F) 0,076 <= 1,50 mg/l 07/06 2018
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 07/06 2018
Nitrat (NO3) 0,540 <= 50,0 mg/l 07/06 2018
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 07/06 2018
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 27/02 2018 9,62
Sulfat (SO4) 6,40 <= 250 mg/l 07/06 2018
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 29/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/06 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 18/02 2019 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Bjergvej 5 , 6940 Lem St.
Kontaktperson
Tage Holdensen
Telefon
97342506
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66