Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 07/09 2016 24,0
Fluorid (F) 0,750 <= 1,50 mg/l 07/09 2016 0,780
Hårdhed, total 15,0 grader dH 22/09 2021 22,0
Kalium 1,60 mg/l 07/09 2016 2,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 07/09 2016 18,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 22/09 2021 2,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 22/09 2021 9,90
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 07/09 2016 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 22/09 2021 0,035
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 22/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 28/10 2021 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 28/10 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 10/09 2019 0,600

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 11/11 1991 0,049
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 21/01 1991
Fluorid (F) 0,760 <= 1,50 mg/l 21/01 1991
Hårdhed, total 15,0 grader dH 21/01 1991
Kalium 2,00 mg/l 21/01 1991
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 21/01 1991
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 11/11 1991 2,20
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 11/11 1991 0,012
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 23/06 2021 9,90
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 21/01 1991
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,042 <= 0,200 mg/l 23/06 2021 0,095
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/11 1991 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 23/06 2021 8,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 03/07 2008 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 25/10 2017 0,430
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66