Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Græse Bygade 24 , 3600 Frederikssund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/03 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 07/09 2016 24,0
Fluorid (F) 0,750 <= 1,50 mg/l 07/09 2016 0,780
Hårdhed, total 17,0 grader dH 21/09 2022 15,0
Kalium 1,60 mg/l 07/09 2016 2,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 07/09 2016 18,0
Nitrat (NO3) 2,70 <= 50,0 mg/l 21/09 2022 2,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/03 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 18/12 2023 9,40
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 07/09 2016 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 18/12 2023 0,030
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 07/03 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/12 2023 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/03 2023 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 10/09 2019 0,600

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 17/04 2000 0,064
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 13/07 1993 20,0
Fluorid (F) 0,760 <= 1,50 mg/l 21/01 1991 0,690
Hårdhed, total 15,0 grader dH 21/01 1991 15,4
Kalium 2,00 mg/l 21/01 1991 2,00
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 21/01 1991 17,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 17/04 2000 2,70
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 17/04 2000 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 14/06 2023 10,0
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 21/01 1991 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 14/06 2023 0,028
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 19/01 1999 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/06 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/06 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 14/06 2023 28,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 03/07 2008 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 25/10 2017 0,430
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederikssund
Adresse
Græse Bygade 24 , 3600 Frederikssund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66