Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Søndervig Landevej 13 , 6950 Ringkøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,042
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 10/12 2018 33,0
Fluorid (F) 0,087 <= 1,50 mg/l 10/12 2018 0,045
Hårdhed, total 6,20 grader dH 24/02 2021 6,70
Kalium 1,90 mg/l 10/12 2018 1,30
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 10/12 2018 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 24/02 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 08/06 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 24/02 2021 9,70
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 10/12 2018 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 18/03 2024 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 08/06 2023 0,130

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,003 <= 0,050 mg/l 23/03 1998 0,017
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 29/09 1997
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 29/09 1997
Hårdhed, total 6,70 grader dH 29/09 1997
Kalium 2,30 mg/l 29/09 1997
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 29/09 1997
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 23/03 1998 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 18/05 2016 9,58
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 29/09 1997
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 18/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 23/03 1998 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/12 2021 2,00
Kimtal 37 grader 6,00 antal/ml 07/04 2008 33,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 07/12 2021 0,150
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Ringkøbing-Skjern
Adresse
Søndervig Landevej 13 , 6950 Ringkøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66