Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Fredericiavej 95 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Benny Neessen
Telefon
75821326

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 09/09 2021 0,017
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 28,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 10/10 2017 0,300
Hårdhed, total 13,0 grader dH 09/09 2021 14,0
Kalium 3,10 mg/l 10/10 2017 4,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 10/10 2017 20,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 09/09 2021 1,30
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 31/10 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 09/09 2021 8,40
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 20/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/09 2021 0,160
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/04 2024 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 19/04 2024 4,00
Kimtal 37 grader 10,0 antal/ml 29/03 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 09/09 2021 0,560

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/05 2002 < 0,005
Chlorid (Cl) 24,6 <= 250 mg/l 08/05 2002
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 08/05 2002
Hårdhed, total 12,0 grader dH 08/05 2002
Kalium 4,10 mg/l 08/05 2002
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 08/05 2002
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 08/05 2002 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/08 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,50 >= 5,00 mg/l 09/05 2018 8,50
Sulfat (SO4) 9,00 <= 250 mg/l 08/05 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/11 2021 0,012
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 08/05 2002 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/11 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,880 <= 20,0 µg/l 06/08 2021 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Fredericiavej 95 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Benny Neessen
Telefon
75821326


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66