Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Fredericiavej 95 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Benny Neessen
Telefon
75821326

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,052 <= 0,050 mg/l 09/05 2018 0,006
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 28,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 10/10 2017 0,300
Hårdhed, total 12,0 grader dH 09/05 2018 13,0
Kalium 3,10 <= 10,0 mg/l 10/10 2017 4,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 10/10 2017 20,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 09/05 2018 1,20
Nitrit (NO2) 0,017 <= 0,100 mg/l 09/05 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 09/05 2018 8,60
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 10/10 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,052 <= 0,200 mg/l 09/05 2018 0,042
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 09/05 2018 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/05 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/05 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 09/05 2018 < 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/08 2000
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 10/08 2000
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/05 2018 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,50 >= 5,00 mg/l 09/05 2018 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 14/11 2018 0,040
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 10/08 2000 0,130
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/05 2018
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 14/11 2018 36,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/11 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 09/05 2018 0,340
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Fredericiavej 95 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Benny Neessen
Telefon
75821326

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66