Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Boeskærvej 5 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Gert M. Sørensen
Telefon
75859400
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 26/07 2018 0,008
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 15/03 2017 31,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 15/03 2017 0,220
Hårdhed, total 17,0 grader dH 26/07 2018 16,4
Kalium 2,53 <= 10,0 mg/l 15/03 2017 2,48
Natrium (Na) 15,6 <= 175 mg/l 26/07 2018 16,0
Nitrat (NO3) 0,364 <= 50,0 mg/l 26/07 2018 0,348
Nitrit (NO2) 0,012 <= 0,100 mg/l 26/07 2018 0,007
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 26/07 2018 7,86
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 15/03 2017 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 26/07 2018 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 26/07 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/07 2018 0,000
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/07 2018 0,000
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/07 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/07 2018 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 15/03 2017 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 26/07 2018 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 02/05 2018 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,60 >= 5,00 mg/l 18/09 2017 6,28
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 15/11 2018 0,004
Mangan (Mn) 0,060 <= 0,050 mg/l 02/09 1987
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 02/05 2018
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/11 2018 4,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 02/09 1987
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 02/05 2018 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/11-2018.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Boeskærvej 5 , 7100 Vejle
Kontaktperson
Gert M. Sørensen
Telefon
75859400
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66