Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/01 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 01/09 2021 42,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 01/09 2021 0,330
Hårdhed, total 19,0 grader dH 01/09 2021 19,0
Kalium 3,30 mg/l 01/09 2021 2,70
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 01/09 2021 28,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 01/09 2021 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/10 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,40 mg/l 06/12 2023 7,70
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 01/09 2021 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,044 <= 0,200 mg/l 06/12 2023 0,100
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 04/01 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/01 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 10/01 2024 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 02/03 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,050
Chlorid (Cl) 0,440 <= 250 mg/l 11/04 2018 36,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 11/04 2018 0,420
Hårdhed, total 18,3 grader dH 21/04 1998 18,4
Kalium 3,00 mg/l 21/04 1998 3,40
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 11/04 2018 16,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 11/04 2018 2,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/05 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 04/01 2022 7,60
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 11/04 2018 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 04/01 2022 0,022
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/01 2022 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/01 2022 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/08 2019 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66