Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 15/09 2020 41,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 15/09 2020 0,320
Hårdhed, total 15,0 grader dH 15/09 2020 18,0
Kalium 2,70 mg/l 07/04 2017 2,80
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 15/09 2020 17,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 15/09 2020 1,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 02/02 2021 8,00
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 15/09 2020 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 02/02 2021 0,007
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/02 2021 13,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 02/02 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/10 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 02/03 2020 < 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,050
Chlorid (Cl) 0,440 <= 250 mg/l 11/04 2018 38,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 11/04 2018 0,350
Hårdhed, total 18,4 grader dH 15/04 1993
Kalium 3,00 mg/l 15/04 1993
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 11/04 2018 20,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 11/04 2018 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/05 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 04/03 2021 7,20
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 11/04 2018 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,000 <= 0,200 mg/l 04/03 2021 0,030
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 04/03 2021 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/03 2021 4,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/04 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/04 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/08 2019 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66