Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/04 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 05/10 2017 33,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 05/10 2017 0,270
Hårdhed, total 19,0 grader dH 06/09 2018 18,0
Kalium 2,70 <= 10,0 mg/l 07/04 2017 2,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 07/04 2017 18,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 06/09 2018 1,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/04 2019 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 4,20 >= 5,00 mg/l 03/04 2019 8,70
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 05/10 2017 40,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/04 2019 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 03/04 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 03/04 2019 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 03/04 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 06/09 2018 < 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,050
Chlorid (Cl) 0,440 <= 250 mg/l 11/04 2018 38,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 11/04 2018 0,350
Hårdhed, total 18,4 grader dH 15/04 1993
Kalium 3,00 <= 10,0 mg/l 15/04 1993
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 11/04 2018 20,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 11/04 2018 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 05/03 2019 8,10
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 11/04 2018 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,051 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 0,013
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 11/04 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 05/03 2019 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 05/02 2019 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/04-2019.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Rudersdal
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66