Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Ildvedvej 54 , 7300 Jelling
Kontaktperson
Erik Frøkiær
Telefon
75 87 35 74
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 17/01 2018 0,005
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 17/01 2018 30,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 17/01 2018 0,200
Hårdhed, total 18,0 grader dH 17/01 2018 18,0
Kalium 1,20 <= 10,0 mg/l 17/01 2018 1,30
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 17/01 2018 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 17/01 2018 0,380
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/01 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 5,70 >= 5,00 mg/l 17/01 2018 5,50
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 17/01 2018 110
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2018 0,015
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/01 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/01 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/01 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 17/01 2018 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 12/09 2001 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/08 2018
Oxygen/Iltindhold 4,20 >= 5,00 mg/l 01/06 2017 6,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,070 <= 0,050 mg/l 12/11 1984
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/08 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/11 2018 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 µg/l 01/08 2018 0,250
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Ildvedvej 54 , 7300 Jelling
Kontaktperson
Erik Frøkiær
Telefon
75 87 35 74
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66