Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Allerød
Adresse
Lynghøjvej 28 , 3540 Lynge
Kontaktperson
Svend Pedersen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 15/09 2021 0,170
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 17/01 2018 28,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 17/01 2018 0,200
Hårdhed, total 16,0 grader dH 02/08 2021 17,0
Kalium 2,10 mg/l 17/01 2018 1,80
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 17/01 2018 15,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 02/08 2021 1,30
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 15/09 2021 0,015
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 04/04 2024 11,0
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 17/01 2018 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 04/04 2024 0,019
Mangan (Mn) 0,046 <= 0,050 mg/l 02/08 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 04/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/08 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 09/08 2018 0,500

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,050 <= 0,050 mg/l 09/08 1999 < 0,050
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 20/01 1999 28,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 20/01 1999 0,150
Hårdhed, total 15,5 grader dH 20/01 1999 16,2
Kalium 2,50 mg/l 20/01 1999 4,50
Natrium (Na) 7,00 <= 175 mg/l 20/01 1999 9,40
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 09/08 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/10 2019 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 01/12 2021 9,80
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 20/01 1999 36,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 01/12 2021 0,170
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 10/10 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 19/05 2017 0,800
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Allerød
Adresse
Lynghøjvej 28 , 3540 Lynge
Kontaktperson
Svend Pedersen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66