Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 26/11 2019 0,009
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 25,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,140
Hårdhed, total 11,0 grader dH 26/11 2019 11,0
Kalium 1,40 mg/l 27/11 2017 1,30
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 27/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 26/11 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 26/11 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 26/11 2019 9,20
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 66,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 15/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 26/11 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/12 2019 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/03 2021 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/11 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 26/11 2019 0,190

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 26/11 2019
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 30/05 2017 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/11 2020 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/12 2019 7,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 26/11 2020 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,620 <= 20,0 µg/l 26/11 2019 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66