Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 0,009
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 25,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,140
Hårdhed, total 11,0 grader dH 29/09 2021 11,0
Kalium 1,40 mg/l 27/11 2017 1,30
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 27/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 29/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,50 mg/l 29/09 2021 8,60
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 66,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/03 2022 0,230
Mangan (Mn) 0,018 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 31/03 2022 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 µg/l 29/09 2021 0,190

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 30/05 2017 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,054 <= 0,200 mg/l 29/09 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 29/09 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 29/09 2021 0,620
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/03-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66