Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 19/10 2018 0,013
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 25,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,140
Hårdhed, total 11,0 grader dH 19/10 2018 11,0
Kalium 1,40 <= 10,0 mg/l 27/11 2017 1,30
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 27/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 19/10 2018 0,310
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 19/10 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 19/10 2018 8,50
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 66,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/10 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/10 2018 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 19/10 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,10 >= 5,00 mg/l 30/05 2017 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 06/12 2018 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/12 2018 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 22/06 2016 0,340
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejle
Adresse
Dalekildevej 3 , 7183 Randbøl
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66