Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Højgårdsvej 17 , 8620 Kjellerup
Kontaktperson
Ove Andersen
Telefon
22 72 72 11
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/02 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 22,0
Fluorid (F) 0,095 <= 1,50 mg/l 27/02 2018 0,110
Hårdhed, total 8,60 grader dH 08/02 2024 8,10
Kalium 1,00 mg/l 19/09 2017 1,20
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 19/09 2017 14,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/02 2024 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/02 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 08/02 2024 10,6
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 16/05 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/02 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/11 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/02 2024 0,036

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 01/08 2022 0,009
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 13/10 1999 26,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 13/10 1999 0,120
Hårdhed, total 8,20 grader dH 01/08 2022 8,30
Kalium 1,60 mg/l 13/10 1999 1,70
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 13/10 1999 16,0
Nitrat (NO3) 0,660 <= 50,0 mg/l 01/08 2022 0,560
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 01/08 2022 9,60
Sulfat (SO4) 80,0 <= 250 mg/l 13/10 1999 89,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 27/02 2018 0,025
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/08 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/11 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 15/11 2017 0,059
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Højgårdsvej 17 , 8620 Kjellerup
Kontaktperson
Ove Andersen
Telefon
22 72 72 11
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66