Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
,
Kontaktperson
Betina Espensen
Telefon
2991 6673
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 0,006
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 14/11 2017 40,0
Fluorid (F) 0,076 <= 1,50 mg/l 14/11 2017 0,092
Hårdhed, total 8,00 grader dH 14/11 2017 8,40
Kalium 2,00 mg/l 14/11 2017 2,10
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 14/11 2017 21,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 14/11 2017 0,370
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/11 2017 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 14/11 2017 10,9
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 14/11 2017 46,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,051 <= 0,200 mg/l 20/10 2021 0,064
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 27/09 2022 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 13/06 2017 0,430

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 10/07 2006 0,006
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 08/02 1999 26,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 08/02 1999 < 0,100
Hårdhed, total 8,30 grader dH 08/02 1999 8,40
Kalium 1,90 mg/l 08/02 1999 1,80
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 08/02 1999 17,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 31/05 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 10/07 2006 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 14/11 2017 10,9
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 08/02 1999 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,051 <= 0,200 mg/l 20/10 2021 0,064
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/12 2022 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/07 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 13/06 2017 0,430
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
,
Kontaktperson
Betina Espensen
Telefon
2991 6673
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66