Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Lærkevej 3A , 6862 Tistrup
Kontaktperson
Gert Christensen
Telefon
75299696
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 0,006
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 14/11 2017 40,0
Fluorid (F) 0,076 <= 1,50 mg/l 14/11 2017 0,092
Hårdhed, total 8,00 grader dH 14/11 2017 8,40
Kalium 2,00 mg/l 14/11 2017 2,10
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 14/11 2017 21,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 14/11 2017 0,370
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/11 2017 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 14/11 2017 10,4
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 14/11 2017 46,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2019 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 17/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 02/09 2002 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 10/07 2006
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 10/07 2006
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 14/11 2017 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,064 <= 0,200 mg/l 17/12 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 01/10 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/07 2006
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 13/06 2017 0,430
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/10-2021.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Lærkevej 3A , 6862 Tistrup
Kontaktperson
Gert Christensen
Telefon
75299696
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66