Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Kildegårdvej 19 , 6852 Billum
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/06 2021 0,009
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 15/08 2017 37,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 15/08 2017 0,170
Hårdhed, total 8,60 grader dH 15/08 2017 9,50
Kalium 1,70 mg/l 15/08 2017 1,70
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 15/08 2017 22,0
Nitrat (NO3) 0,350 <= 50,0 mg/l 15/08 2017 0,340
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/06 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 31/05 2021 8,10
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 15/08 2017 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 11/06 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/06 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 110 < 200 antal/ml 11/06 2021 2000
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 14/06 2017 0,054

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 14/04 2008
Oxygen/Iltindhold 6,40 mg/l 30/11 2017 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 30/06 2021 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 150 < 200 antal/ml 30/06 2021 25,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,630 <= 20,0 µg/l 02/03 2017 0,630
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/06-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde
Adresse
Kildegårdvej 19 , 6852 Billum
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66