Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Borg 37 , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt 5,00 <= 15,0 mg Pt/l 14/12 2023 3,90
Konduktivitet (ledningsevne) 64,1 <= 250 mS/m 14/12 2023 65,5
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/06 2020
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 18/01 2017 8,40
pH 7,24 >= 7,00 pH 14/12 2023 7,23
Temperatur 9,40 grader C 14/12 2023 13,2
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 14/12 2023 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 14/12 2023 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2023 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2023 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 14/12 2023 0,000
Kimtal 22Gr. 74,0 < 200 antal/ml 14/12 2023 0,000
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 3,00 <= 200 g/l 02/06 2020
Arsen (As) 0,060 <= 5,00 g/l 02/06 2020 < 0,100
Bly (Pb) 0,180 <= 5,00 g/l 02/06 2020
Bor (B) 31,0 <= 1000 g/l 23/02 2016 29,0
Cadmium (Cd) < 0,020 <= 3,00 g/l 02/06 2020
Chrom (Cr) < 0,300 <= 25,0 g/l 02/06 2020
Kobber (Cu) 5,23 <= 2000 g/l 02/06 2020
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 23/02 2016 < 2,00
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 g/l 02/06 2020 0,300
Zink (Zn) 32,2 <= 3000 g/l 02/06 2020
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 02/06 2020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,1-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 02/06 2020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 02/06 2020
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 02/06 2020
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 02/06 2020
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 02/06 2020
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 02/06 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 02/06 2020
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Acrylamid < 10,0 < 0,100 g/l 02/06 2020
Epichlorhydrin < 0,100 < 0,100 g/l 02/06 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 02/06 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Borg 37 , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66