Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Holbk
Adresse
Nrrestngevej 16 , 4305 Or
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 198.1166 - Nrrestngevej 16

Analyser for DGU 198.1166 - Nrrestngevej 16

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,240 <= 0,050 mg/l 07/12 2021
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 07/12 2021
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 07/12 2021
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 07/12 2021
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 07/12 2021
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 07/12 2021
NVOC - org.carbon (C) 2,70 <= 4,00 mg/l 07/12 2021
Sulfat (SO4) 80,0 <= 250 mg/l 07/12 2021
Temperatur 8,10 grader C 07/12 2021
Kosmetiske
Mangan (Mn) 0,450 <= 0,050 mg/l 07/12 2021
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/12 2021
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,050 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/12 2021
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Diuron < 0,010 g/l 07/12 2021
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 07/12 2021
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 07/12 2021
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/12 2021
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2021
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/12 2021
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/12 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 16,0 <= 200 g/l 07/12 2021
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 07/12 2021
Arsen (As) 0,340 <= 5,00 g/l 07/12 2021
Bly (Pb) 0,096 <= 5,00 g/l 07/12 2021
Bor (B) 120 <= 1000 g/l 07/12 2021
Cadmium (Cd) 0,003 <= 3,00 g/l 07/12 2021
Chrom (Cr) 0,170 <= 25,0 g/l 07/12 2021
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 07/12 2021
Kobber (Cu) 1,40 <= 2000 g/l 07/12 2021
Kobolt (Co) 0,500 < 5,00 g/l 07/12 2021
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 07/12 2021
Nikkel (Ni) 0,760 <= 20,0 g/l 07/12 2021
Selen (Se) 0,180 <= 10,0 g/l 07/12 2021
Zink (Zn) 17,0 <= 3000 g/l 07/12 2021
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/12 2021
Triazoler
1,2,4-Triazol 0,018 <= 0,100 μg/l 07/12 2021
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/12-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Holbk
Adresse
Nrrestngevej 16 , 4305 Or
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66