Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 11, Skørbæk , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Drikkevand

Analyser for Drikkevand

DRIKKEVANDSANALYSE
Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 62,0 <= 250 mS/m 18/12 2009 55,0
Nitrat (NO3) 48,0 <= 50,0 mg/l 18/12 2009 50,0
pH 7,60 >= 7,00 pH 18/12 2009 7,51
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 18/12 2009 0,030
Temperatur 8,00 grader C 18/12 2009
Kosmetiske
Farve Ingen 18/12 2009 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 18/12 2009 Ingen lugt
Syn Klar 18/12 2009 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2009 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2009 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 18/12 2009 59,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2009.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 11, Skørbæk , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66