Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 11, Skørbæk , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Enkeltanlæg Information


Boring/brønd Boring Information
DGU nr. 33.781 Information
Udført år 1999 år
Terrænkote 18,50 m DNNInformation
Boredybde 60 m
UTM-koordinater 533288, 6310276
Forerør 0-40 m.u.t.
Forerørsdiameter 125 mm
Forerørsforsegling Ja Information
Filter 40-46 m.u.t. Information
Filterdybde - top 40,00 m.u.t.
Filterdiameter 125 mm
Rovandsspejl 15,21 m.u.t.
Kapacitet prøvepumpning 9,0 m³/t
Prøvepumpet i timer 24 timer
Sænkning 9,86 m
Råvandspumpe (type, alder, m.m.) SP5A-17 (1999)
Overbygning type Boring i tørbrønd
Udluftning Mangler insektnet og rør
Pejlbar Ikke undersøgt
Aflåsning Ja
Membranhydroro God stand
Kapacitet membranhydrofor 325
Risiko for nedsivning Nej
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2009.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 11, Skørbæk , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66