Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon

Forbrugers taphane

Analyser for Forbrugers taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Farvetal-Pt 6,00 <= 15,0 mg Pt/l 17/04 2024 6,50
Konduktivitet (ledningsevne) 760 <= 250 mS/m 17/04 2024 77,0
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 17/04 2024 8,60
pH 7,30 >= 7,00 pH 17/04 2024 7,40
Temperatur 11,9 grader C 17/04 2024 14,8
Turbiditet 0,070 <= 1,00 FTU 17/04 2024 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/04 2024 < 0,010
Lugt Ingen lugt 24/01 2023 Ingen lugt
Smag Normal 24/01 2023 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 8,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66