Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Vårvej 40 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Mark Rokkedahl
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 65,0 <= 250 mS/m 18/12 2018 66,0
Nitrat (NO3) 75,0 <= 50,0 mg/l 18/12 2018 78,0
pH 7,50 >= 7,00 pH 18/12 2018 7,40
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 24/05 2017 0,020
Temperatur 8,30 grader C 18/12 2018 12,1
Kosmetiske
Lugt Ingen lugt 18/12 2018 Ikke oplyst
Syn Klar 18/12 2018 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 4,08 <= 5,00 µg/l 18/12 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2018.
Overskridelser

Nitrat (NO3)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Vårvej 40 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Mark Rokkedahl
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66