Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dragsmurvej , 8420 Knebel
Kontaktperson
Jens L. Torp
Telefon
42464910
Hjemmeside

Ledningsnettet

Analyser for Ledningsnettet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 69,0 >= 30,0 mS/m 05/03 2019 70,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 16/08 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 05/03 2019 8,40
pH 7,60 >= 7,00 pH 05/03 2019 7,70
Temperatur 8,50 grader C 05/03 2019 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 0,031
Farve Ingen 11/03 2014 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 11/03 2014 Ikke oplyst
Smag Normal 11/03 2014 Ikke oplyst
Syn Klar 11/03 2014 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/08 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 23/03 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 g/l 16/08 2021 1,20
Arsen (As) 1,60 <= 5,00 g/l 16/08 2021 1,70
Bly (Pb) 0,360 <= 5,00 g/l 16/08 2021 0,450
Bor (B) 510 <= 1000 g/l 05/03 2019 310
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 16/08 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 16/08 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 15,0 <= 2000 g/l 16/08 2021 6,70
Kobolt (Co) 0,042 < 5,00 g/l 05/03 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,089 <= 20,0 g/l 16/08 2021 0,250
Zink (Zn) 44,0 <= 3000 g/l 16/08 2021 15,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dragsmurvej , 8420 Knebel
Kontaktperson
Jens L. Torp
Telefon
42464910
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66