Historien bag mitdrikkevand.dk

Det hele begyndte med en idé, der opstod under arbejdet med at redde et lukningstruet vandværk, hvor en forholdsvis ny og uerfaren bestyrelse skulle træffe vanskelige beslutninger på et fagligt noget usikkert grundlag. I DVN fremlagde vi dengang en detaljeret plan for Vandværkets Styring, en plan som skulle danne et generelt teknisk overblik og derved styrke beslutningsprocessen. Ved at gennemgå og systematisere alle vandværkets rutiner og få orden på arkiverne, lykkedes det med beskedne midler at styre uden om en lukning.

Begejstret tænkte vi, at andre måtte kunne bruge planerne, inden det kom så vidt som til en evt. lukning. Hellere forebyggelse frem for krisestyring i 11. time. Vi udviklede standardskemaer, overskuelige ringbind og arkivkasser, som enhver bestyrelse og vandværkspasser ville kunne anvende og derved aflevere en veldokumenteret drift til kommende generationer. Planerne blev til på papiret, men er siden gennemgået en lang udviklingsproces fra Vandværkets Styring til Vandværkets IT-Styring – altså mitdrikkevand.dk.

Fremtidssikring

DVN har siden stiftelsen i 1999 arbejdet målrettet på at styrke og bevare den decentrale vandforsyning i Danmark. Det har vi gjort ud fra den betragtning, at et fintmasket net af små og mellemstore enheder er garant for en driftssikker, effektiv og kvalitativt fuldt forsvarlig forsyningsstrategi. Vi henvender os til alle, der deler vores interesse i at fremtidssikre en selvstændig drift af små og mellemstore vandværker.

Vores målsætning har været at udvikle de programmer, som muliggør en fastholdelse af den decentrale vandforsyning. Da økonomien spiller en afgørende rolle for vandværksdriften, har vi som led i den intention måttet finde løsninger, som gør, at selv meget små vandværker kan få nem og billig adgang til overvågning samt en enkel og god dokumentation for rent drikkevand. Med mitdrikkevand.dk har vi opfyldt den målsætning.

Faglig indsigt

Der er stadig stigende krav til vandværkers bestyrelsesmedlemmer om faglig indsigt. DVN bistår med ekspertise indenfor vandværkets almindelige drift og vedligeholdelse, forebyggelse, problemløsning, analyseforståelse, støtte til samarbejdsprojekter, IT og forbrugerinformation.

Med indførelse af IT på vandværket og i fælles netværk, bliver de små enheder mere effektive og modstandsdygtige, og samtidig bliver det mere attraktivt for yngre generationer at fortsætte arbejdet i de lokale vandværker – en nødvendighed, hvis vandværkerne skal overleve som selvstændige enheder. Fremtiden tilhører dem, der handler i dag; det er allerede nu muligt gennem relativt beskedne investeringer at realisere de moderniseringer, som sikrer billigt og rent drikkevand.

Læs vores folder om Fremtidens Vandværk.

(Ønsker man at printe folderen, skal det være i et A3 format)

 

Tilbage til siden Information

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66