Hvad koster mitdrikkevand.dk?

Mitdrikkevand.dk er opdelt i pakke 1 / pakke 2 / pakke 3 og pakke 4, for at imødekomme vandværkernes forskellige behov.

Nedenstående oversigt viser indholdet i de 4 pakker.

Mitdrikkevand.dk benyttes også i forbindelse med følgende opgaver:

 • projekt "Vandværket I Skole" med undervisningsmateriale for både bestyrelsen og skolen.
 • KUV Ledelse & Drift System med mange vejledninger
 • kursus i drift og hygiejne for driftsleder/vandværkspasser med kursusbevis
 • behovsstyret indsatsplan
 • elektronisk arkiv for personfølsomme data og andre historiske rapporter, m.m.
Man starter med pakke 1 og kan så udvide efter behov.

Pakke 1 - Vandværkets profil (især til bestyrelser, forbrugerne og skoler) Benyttes til administration, præsentation og dokumentation.
 • Et arkiv med stamdata, foto fra vandværket, historiske analyse, rapporter m.m., så man kan gå tilbage og følge analyserne år for år samt se udviklingen i grafer. Dette giver bestyrelsen et godt værktøj til at følge tilstanden på boringer m.m.
 • Analyserne opdateres automatisk.
Pakke 2 - Vandværkets vandkvalitet - med uvildig analyseovervågning og handleplan efter behov.
 • Opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk og ledningnet.
 • Problemer med vandbehandling, utætheder m.m. kan opdages i tide.
 • DVN indberetter løbende nye analyser og alle analyseparametre gennemgås for udvikling, evt. fejl findes og bliver rettet i tide.
 • Vandværket modtager en e-mail med info. om hvilken analyse, der er lagt på, om der er overskridelser / udviklingen er på vej i en forkert retning og med forslag til evt. handling.
 • Kommunens analyseprogram lægges i e-arkiv, synlig under filer, noter og links.
 • DVN ajourfører løbende skema med analysestyring, så vandværket kan være sikker på at kommunens program følges.
 • Vandværket skal informere sit analyselaboratorium om, at DVN skal sættes på som kopimodtager ved fremtidige analyser.
Pakke 3 - Vandværkets nøgletal - tilstandsovervågning (for især driftsleder og bestyrelsen)
 • Indberetning af flere detaljerede data (nøgletal, driftsmålinger, pejlinger, m.m. 5 år tilbage)
 • Indberetning af årsdata (indvinding, udpumpning, solgt vandmængde, el-måler, m.m. 5 år tilbage)
 • Typisk de data, som driftslederen løbende aflæser - og som ikke er med i vandværkets evt. SRO-anlæg o.lign.
 • Nøgletal bliver vurderet og vandværket modtager e-mail, hvis der er bemærkninger hertil.
 • Nye aflæsninger indlægges efter aftale med vandværket.
 • Vandværket kan også selv få adgang til systemet og lægge nøgletal og årsdata ind løbende som de bliver aflæst.
 • Alle data, grafer, rapporter, m.m. kan lægges ind efter aftale og udvides efter behov.
Pakke 4 - Udarbejdelse af PERSONDATAFORORDNING OG IT-RÅDGIVNING
 • møde på vandværket
 • assistance til udarbejdelse af persondataforordning samt udvidet IT-rådgivning.
 • løbende opdatering af persondataforordning samt et udvidet program for jeres IT-sikkerhed på vandværket
 • en professionel rådgiver og livline til den dataansvarlige på vandværket
GRATIS HOTLINE VEDR. TEKNISKE SPØRGSMÅL - TIL ALLE ABONNEMENTER.

Aflevering af projektet sker hos vandværket eller DVN - efter aftale med vandværket. Samtidig kan der aftales et kursus i brugen af systemet. Ved afleveringen aftales den fremtidige arbejdsfordeling mellem DVN og vandværket.

Minimum et årligt møde mellem vandværket og DVN om projektet og evt. tiltag.

PRIS EKSEMPEL:

Pakke 1: Oprettelse - fra 1000 kr. / Årlig drift - fra 750 kr.

Pakke 2: Oprettelse - fra 1500 kr. / Årlig drift - fra 1500 kr.

Pakke 3: Oprettelse - fra 3000 kr. / Årlig drift - fra 2500 kr.

Pakke 4: Oprettelse - fra 5500 kr. / Årlig drift - fra 1500 kr.

Tilbud fremsendes i hver enkelt tilfælde.

Tilbage til siden Information

 

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66