Hvad koster mitdrikkevand.dk?

Mitdrikkevand.dk er opdelt i pakke 1 / pakke 2 og pakke 3 for at imødekomme vandværkernes forskellige behov.

Nedenstående oversigt viser indholdet i de 3 pakker.

Mitdrikkevand.dk benyttes også i forbindelse med følgende opgaver:

 • Projekt "Vandværket I Skole" med undervisningsmateriale for både bestyrelsen og skolen

 • KUV Ledelse & Drift med mange vejledninger

 • Kursus i drift og hygiejne for driftsleder/vandværkspasser med kursusbevis

 • Behovsstyret indsatsplan

 • Elektronisk arkiv for personfølsomme data og andre historiske rapporter, m.m.

Man starter med pakke 1 og kan så udvide efter behov.

Pakke 1 - Vandværkets profil - (især til bestyrelser, forbrugerne og skoler)

Benyttes til administration, præsentation og dokumentation.

 • Et arkiv med stamdata, foto fra vandværket, historiske analyse, rapporter m.m., så man kan gå tilbage og følge analyserne år for år samt se udviklingen i grafer. Det giver bestyrelsen et godt værktøj til at følge tilstanden på boringer m.m.

 • Analyserne opdateres automatisk.

Pakke 2 - Vandværkets vandkvalitet - med uvildig analyseovervågning og handleplan efter behov

 • Opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane

 • Problemer med vandbehandling, utætheder m.m. kan opdages i tide.

 • DVN indberetter løbende nye analyser, og alle analyseparametre gennemgås for udvikling, evt. fejl findes og bliver rettet i tide.

 • Vandværket modtager en e-mail med info. om hvilken analyse, der er lagt på. Om der er overskridelser, udviklingen er på vej i en forkert retning og med forslag til evt. handling.

 • Kommunens analyseprogram lægges i e-arkiv, synlig under filer, noter og links.

 • Oversigt over udførte analyser kan følgende via ”kontrolprogram”. Vandværket kan således være sikker på at kommunens program følges.

 • Vandværket skal informere sit analyselaboratorium om, at DVN skal sættes på som kopimodtager ved fremtidige analyser.

Pakke 3 - Vandværkets nøgletal – tilstandsovervågning - (for især driftsleder og bestyrelsen)

 • Indberetning af flere detaljerede data (nøgletal, driftsmålinger, pejlinger, m.m. 5 år tilbage)

 • Indberetning af årsdata (indvinding, udpumpning, solgt vandmængde, el-måler, m.m. 5 år tilbage)

 • Typisk de data, som driftslederen løbende aflæser - og som ikke er med i vandværkets evt. SRO-anlæg o.lign.

 • Nøgletal bliver vurderet, og vandværket modtager e-mail, hvis der er bemærkninger hertil.

 • Nye aflæsninger indlægges efter aftale med vandværket.

 • Vandværket kan også selv få adgang til systemet og lægge nøgletal og årsdata ind - løbende som de bliver aflæst.

 • Alle data, grafer, rapporter, m.m. kan lægges ind efter aftale og udvides efter behov.

GRATIS HOTLINE VEDR. TEKNISKE SPØRGSMÅL - TIL ALLE ABONNEMENTER.

Aflevering af projektet sker hos vandværket eller DVN - efter nærmere aftale. Samtidig kan der aftales et kursus i brugen af systemet. Ved afleveringen aftales den fremtidige arbejdsfordeling mellem DVN og vandværket.

Minimum et årligt møde mellem vandværket og DVN om projektet og evt. tiltag.

 

PRIS EKSEMPEL: ”fra” priser for de mindste vandværker/anlæg

Pakke 1: Oprettelse - fra 2.000 kr. / Årlig drift - fra 2.000 kr.

Pakke 2: Oprettelse - fra 2.000 kr. / Årlig drift - fra 4.000 kr.

Pakke 3: Oprettelse - fra 2.000 kr. / Årlig drift - fra 6.000 kr.

Tilbud fremsendes i hver enkelt tilfælde.

 

HVAD FÅR VANDVÆRKET I MITDRIKKEVAND.DK

 

Tilbage til siden Information

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66