Hvad kan mitdrikkevand.dk?

Informationssystemet er kendetegnet ved dets fleksibilitet og evne til at håndtere mange forskellige former for data – forskellige vandværker har forskellige behov, og derfor er systemet bygget op sådan, at brugerne selv definerer rammerne.

I praksis

Kontaktpersonen får personlig adgang til hjemmesiden via vandværkets eget åbningsbillede. Herfra er der genveje til udskrifter, rapporter og direkte adgang til at opdatere systemet. DVN fungerer som vandværkets teknisk sekretariat og yder hjælp til opdateringer, hvis der er behov for det.

Vandkvalitet

En af systemets vigtige funktioner er behandlingen af data fra analyseinstitutternes prøvetagninger – den aktuelle vandkvalitet i boringer, vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane sammenholdes med alle tidligere prøveresultater og giver et grafisk/visuelt overblik over eventuelle udviklingstendenser. Dokumentationen er suppleret med forklarende information om alle tekniske detaljer og parametre.

Samlede data

Mitdrikkevand.dk kan som sagt benyttes på flere niveauer, men alle brugere får lagt relevante stamdata ind i systemet – det være sig vandværkets kontaktoplysninger, oplysninger om indvinding, boringer, bygninger og forsyningsnet, kapacitet i filtre, rentvandstank, pumper og vandbehandlingen generelt, indøvede rutiner, skyllemetoder, administration osv.

Derudover er det oplagt at benytte systemet til:

Aflæste årsdata: indvinding, internt forbrug til skylning, udpumpning, salg, svind osv.

Aflæste nøgletal: råvandsmåler, hovedmåler m.fl., timetæller, pejlinger i ro og drift, energiforbrug osv.

Elektronisk lagring af rapporter: overvågningsprogrammer, tilstandsrapporter, handlingsplaner, beredskabsplaner, dokumentation af egenkontrol for coliforme bakterier og kimtal og koordinerede indsatsplaner på regionalt niveau.

Forbrugerinformation: fra vandværkets egen hjemmeside kan der henvises til udvalgte dele af mitdrikkevand.dk – f.eks. enkelte vandanalyser, vandværkets administration og økonomi; forbrugerne får derved et indblik i driften og vandets kvalitet.

Anvendelsen af mitdrikkevand.dk kombineret med Vandværkets Ledelse & Drift er helt oplagt. Gør det nemmere for nye i bestyrelsen samt samarbejdet mellem bestyrelse og vandværkspasser.

 

Tilbage til siden Information

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66