Hvad er mitdrikkevand.dk?

Mitdrikkevand.dk er et Internetbaseret arkiv, hvor vandværker kan lagre og håndtere alle former for tekniske data. Det er et informationssystem, som gør det muligt at dele nyttige informationer og følge udviklingstendenser i vandværksdriften. Mitdrikkevand.dk er et effektivt redskab til administration, dokumentation, datahåndtering og forbrugerservice.

Administration

Årlige nøgletal og alle periodiske analyseresultater samles, bearbejdes og fremlægges for bestyrelsen i en let tilgængelig form, som hele tiden holdes opdateret. Alle vigtige detaljer bringes i en sammenhæng, der skaber overblik og forenkler administrationen samt vandværkspasserens arbejde. Mitdrikkevand.dk er et brugervenligt værktøj, som er udviklet med henblik på fremtidssikring af vandværkerne – en tidssvarende modernisering, som er nem at håndtere.

Dokumentation – fuldt udbygget version

Mitdrikkevand.dk viser løbende vandforsyningens tilstand – fuldt udbygget udgør systemet vandværkets elektroniske tilstandsrapport. Med denne form for dokumentation vil tilsynsmyndighederne til enhver tid kunne forvisse sig om, at vandværket har orden i sagerne. På kommunen vil man være opdateret og kunne følge udviklingen i driftens nøgletal. Vandværket bestemmer suverænt, hvilke oplysninger, der skal gøres tilgængelige, men forbrugerne kan f.eks. delagtiggøres i analyseresultater, egenkontroller, beredskabsplaner og diverse udviklingstendenser.

Datahåndteringen

Mitdrikkevand.dk omsætter de mange resultater fra pejlinger og måleraflæsninger til let forståelige grafer. Med en visuel fremstilling og en sikker lagring af alle historiske data, får vandværkspasseren og bestyrelsen hurtigt et praj, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Systemet giver vandværket et redskab til at målrette indsatsen og økonomisere med midlerne. Ved at løse eventuelle problemer i tide kan vandværket sparer en masse ressourcer – og ved at forebygge mod pludselige krisesituationer, har man investeret i fremtiden.

Forbrugerservice

Ved at kombinere mitdrikkevand.dk med en forbrugerhjemmeside imødekommer vandværket lovgivningens krav om forbrugerservice. Forbrugerne skal informeres om vandkvaliteten – og borgerne efterspørger i højere grad om mere detaljerede oplysninger om deres drikkevand. Kommunikationen mellem vandværket og dets forbrugere er desuden afgørende for at få engageret de kommende ildsjæle, som skal sikre eksistensen af fremtidens vandværker. Levetidsforlængelsen af et privat vandværk hænger også sammen med rekrutteringen af næste generations bestyrelse.

Anbefalinger:

  • Mitdrikkevand.dk indgår i vandværkets fremtidig BNBO/indsatsplan.

  • Læs mere på dvn.dk om Behovsstyret Indsatsplan og kontrolprogram med risikostyring, her kan være mange penge at spare.

  • Læs også mere om projekt ”Vandværket i skole”, om forebyggelse og information til sine forbrugere gennem samarbejdet med den lokale skole og på den måde få inddraget elevernes familier.

  • Læs også mere på sitet grundvandetsvenner.dk om deling af viden og om at redde vandværker/kildepladser.

 

Tilbage til siden Information

opd. 2021

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66