Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Brøns Skovvej 2 A , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Jan Gregersen
Telefon
74751537

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 02/12 2019 0,013
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 47,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 10/10 2018 0,190
Hårdhed, total 9,20 grader dH 18/03 2019 8,80
Kalium 2,60 <= 10,0 mg/l 10/10 2018 2,70
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 18/03 2019 38,0
Nitrat (NO3) 0,890 <= 50,0 mg/l 18/03 2019 0,850
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 18/03 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 18/03 2019 11,9
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 18/03 2019 0,096
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/03 2019
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/01 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2019 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/03 2019 1,30

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 10/01 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,4 >= 5,00 mg/l 20/11 2018 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 10/01 2020 0,015
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/01 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 04/07 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 11/09 2019 0,060
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Brøns Skovvej 2 A , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Jan Gregersen
Telefon
74751537

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66