Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,032 <= 0,050 mg/l 26/09 2018 0,010
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 31,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 26/09 2018 0,390
Hårdhed, total 14,0 grader dH 26/09 2018 14,0
Kalium 3,80 <= 10,0 mg/l 26/09 2018 3,70
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 26/09 2018 26,0
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 26/09 2018 3,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 26/09 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 26/09 2018 9,60
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 26/09 2018 6,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,044 <= 0,200 mg/l 26/09 2018 0,061
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 26/09 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 27,0 < 200 antal/ml 26/09 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/09 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 19/11 2018 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 19/11 2018 0,073
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2018 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/11 2018 33,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2015
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,60 <= 20,0 µg/l 18/07 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Toften 6 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66