Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykøbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 21/01 2020 0,040
Chlorid (Cl) 64,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 63,0
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,440
Hårdhed, total 24,0 grader dH 21/01 2020 19,0
Kalium 6,30 <= 10,0 mg/l 07/02 2017 5,90
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 07/02 2017 26,0
Nitrat (NO3) 0,640 <= 50,0 mg/l 21/01 2020 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/01 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,1 >= 5,00 mg/l 21/01 2020 10,5
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 07/02 2017 120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 21/01 2020 0,014
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/01 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/01 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/01 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl 0,099 <= 0,100 µg/l 16/08 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 µg/l 21/01 2020 0,500

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/04 2020 0,014
Chlorid (Cl) 66,0 <= 250 mg/l 03/04 2020
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 03/04 2020
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 03/04 2020
Nitrat (NO3) 0,390 <= 50,0 mg/l 03/04 2020
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 03/04 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 05/12 2017 9,90
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 03/04 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/04 2020 0,025
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/04 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 03/04 2020 8,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl 0,073 <= 0,100 µg/l 03/04 2020 0,140
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/04 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 03/04 2020 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/04-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Systofte Skolevej 14 , 4800 Nykøbing F
Kontaktperson
Torben Kolters
Telefon
52375131

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66