Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tøttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Arsen Filter

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling

Sønderup Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/02 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 21,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,200
Hårdhed, total 7,11 grader dH 24/11 2017 7,38
Kalium 1,54 <= 10,0 mg/l 24/11 2017 1,70
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 24/11 2017 28,7
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 24/11 2017 0,600
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 28/02 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,1 >= 5,00 mg/l 28/02 2020 11,8
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 28/02 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/02 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/11 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 24/11 2017

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/05 2016 0,007
Oxygen/Iltindhold 12,0 >= 5,00 mg/l 13/12 2017 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 13/12 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/05 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,640 <= 20,0 µg/l 13/12 2017 0,040
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/05-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Rebild
Adresse
Tøttrupvej 8 , 9541 Suldrup
Kontaktperson
Thomas Vang
Telefon
51 85 90 51

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66