Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Kildepladser

Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Slagelse
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Kirkerup Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 06/10 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 06/10 2017 100
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 06/10 2017 0,490
Hårdhed, total 14,0 grader dH 25/05 2016 14,0
Kalium 6,00 mg/l 25/05 2016 6,30
Natrium (Na) 86,0 <= 175 mg/l 25/05 2016 82,0
Nitrat (NO3) 4,40 <= 50,0 mg/l 06/10 2017 5,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 06/10 2017 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 25/05 2016 8,90
Sulfat (SO4) < 0,500 <= 250 mg/l 25/05 2016 < 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,060 <= 0,200 mg/l 06/10 2017 0,086
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 06/10 2017 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 06/10 2017 8,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 06/10 2017 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 04/06 2007 6,20

Sørby Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 06/10 2016 0,008
Chlorid (Cl) 110 <= 250 mg/l 06/10 2016 110
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 06/10 2016 0,470
Hårdhed, total 18,0 grader dH 06/10 2016 16,0
Kalium 7,00 mg/l 06/10 2016 6,20
Natrium (Na) 98,0 <= 175 mg/l 06/10 2016 89,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 06/10 2016 3,40
Nitrit (NO2) < 0,004 <= 0,100 mg/l 06/10 2016 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 06/10 2016 7,50
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 06/10 2016 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,042 <= 0,200 mg/l 06/10 2016 0,071
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 06/10 2016 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/10 2016 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/10 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 23/10 2008 < 0,100

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet - Kirkerup

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,000 <= 0,100 mg/l 10/09 2007 < 0,000
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 24/08 2010 7,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 24/08 2010 0,034
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2010 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2010 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 24/08 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,041 <= 20,0 µg/l 03/02 2005 0,640

Ledningsnet - Sørby

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,000 <= 0,100 mg/l 10/09 2007 < 0,000
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 20/02 2018 7,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 20/02 2018 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 20/02 2018 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,050 <= 20,0 µg/l 12/12 2017 0,110
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Slagelse
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66