Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kongensgade 35A , 9293 Kongerslev
Kontaktperson
Arne Sørensen
Telefon
40443216
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Sandende vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 02/05 2019 0,040
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 32,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,100
Hårdhed, total 14,4 grader dH 02/05 2019 14,9
Kalium 1,43 <= 10,0 mg/l 19/06 2017 1,26
Natrium (Na) 10,7 <= 175 mg/l 19/06 2017 10,8
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 02/05 2019 0,800
Nitrit (NO2) 0,028 <= 0,100 mg/l 02/05 2019 0,062
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 02/05 2019 7,70
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 02/05 2019 0,005
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 02/05 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/03 2020 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/05 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 81,0 < 200 antal/ml 17/03 2020 86,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/02 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,030 <= 20,0 µg/l 02/05 2019 0,030

Smeden vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 20/02 2019 0,030
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 31,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,200
Hårdhed, total 15,0 grader dH 20/02 2019 15,4
Kalium 1,69 <= 10,0 mg/l 17/11 2016 1,74
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 17/11 2016 11,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 20/02 2019 1,00
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 20/02 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,10 >= 5,00 mg/l 20/02 2019 8,00
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 20/02 2019 < 0,002
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 20/02 2019 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/02 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 20/02 2019

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 15/02 2018 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,009 <= 0,200 mg/l 15/02 2018 < 0,002
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 12/12 2011 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/12 2011 20,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,060 <= 20,0 µg/l 25/09 2017 < 0,030

Ledningsnet Sandende (Flush)

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,80 >= 5,00 mg/l 01/11 2017 7,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 01/11 2017 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/09 2020 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,060 <= 20,0 µg/l 25/09 2017 < 0,030

Ledningsnet Smeden (Flush)

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 19/06 2017 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 19/06 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/09 2020 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 19/06 2017 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kongensgade 35A , 9293 Kongerslev
Kontaktperson
Arne Sørensen
Telefon
40443216

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66