Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Jejsing vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 05/09 2019 0,012
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 50,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 05/09 2019 0,230
Hårdhed, total 19,0 grader dH 05/09 2019 17,0
Kalium 2,50 <= 10,0 mg/l 05/09 2019 2,30
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 05/09 2019 27,0
Nitrat (NO3) 0,950 <= 50,0 mg/l 05/09 2019 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/09 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 05/09 2019 9,40
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 05/09 2019 0,027
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/09 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/09 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/10 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/10 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 05/09 2019 0,200

Rørkær vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 05/09 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 67,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 73,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 05/09 2019 0,150
Hårdhed, total 18,0 grader dH 05/09 2019 17,0
Kalium 2,70 <= 10,0 mg/l 05/09 2019 2,60
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 05/09 2019 33,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 05/09 2019 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/09 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 05/09 2019 9,50
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 05/09 2019 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/09 2019 0,060
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/09 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 1,00
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 05/09 2019 4,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl 0,130 <= 0,100 µg/l 27/10 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 27/10 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,037 <= 20,0 µg/l 05/09 2019 0,280

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Jejsing

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 7,60 >= 5,00 mg/l 05/09 2019 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/09 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2018
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2018

Ledningsnet Rørkær

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/05 2017
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 05/09 2019 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/09 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/07 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 44,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl 0,063 <= 0,100 µg/l 05/02 2018
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 05/02 2018
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/09-2019.
Overskridelser

Chloridazon-desphenyl

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Kærvej 27 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66