Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Klithusevej 17 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 03/10 2014 0,009
Chlorid (Cl) 170 <= 250 mg/l 03/10 2014 170
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 03/10 2014 0,310
Hårdhed, total 17,0 grader dH 03/10 2014 18,0
Kalium 9,30 <= 10,0 mg/l 03/10 2014 9,00
Natrium (Na) 91,0 <= 175 mg/l 03/10 2014 86,0
Nitrat (NO3) 0,820 <= 50,0 mg/l 03/10 2014 0,730
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 03/10 2014 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,20 >= 5,00 mg/l 03/10 2014 9,40
Sulfat (SO4) 93,0 <= 250 mg/l 03/10 2014 96,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 03/10 2014 0,025
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/10 2014 0,006
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2014 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2014 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/10 2014 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 5,00 antal/ml 02/06 2010 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 0,730 <= 50,0 mg/l 09/11 2004
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 23/11 2017 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 23/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 23/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 15/07 2014 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/11-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Klithusevej 17 , 9440 Aabybro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66