Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Skræmvej 169 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 09/10 2017 0,290
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 09/10 2017 31,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 09/10 2017 0,200
Hårdhed, total 14,0 grader dH 09/10 2017 14,6
Kalium 1,70 <= 10,0 mg/l 09/10 2017 1,64
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 09/10 2017 15,0
Nitrat (NO3) 0,810 <= 50,0 mg/l 09/10 2017 0,870
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 09/10 2017 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 09/10 2017 8,90
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 09/10 2017 37,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/10 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/10 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 5,00 antal/ml 09/10 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 13/11 2002
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 15/02 2018 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 24,0 < 200 antal/ml 15/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 <= 20,0 antal/ml 02/06 2016
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,066 <= 20,0 µg/l 08/03 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/02-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Skræmvej 169 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66