Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Stormgade 26 , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Ejner Kristiansen
Telefon
23 72 00 56
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 17/07 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 07/08 2018 54,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 07/08 2018 0,220
Hårdhed, total 9,80 grader dH 17/07 2019 13,0
Kalium 1,70 <= 10,0 mg/l 08/03 2018 1,70
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 08/03 2018 32,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 17/07 2019 2,20
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/07 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 6,90 >= 5,00 mg/l 17/07 2019 8,80
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 08/03 2018 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 17/07 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 17/07 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/07 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/08 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/07 2019 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 17/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 µg/l 17/07 2019 0,290

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/09 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,60 >= 5,00 mg/l 07/08 2018 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 14/03 2019 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 05/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2015
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 05/09 2019 0,390
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/09-2019.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Stormgade 26 , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Ejner Kristiansen
Telefon
23 72 00 56
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66