Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Stormgade 26 , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Ejner Kristiansen
Telefon
23 72 00 56
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/07 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 07/08 2018 54,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 07/08 2018 0,220
Hårdhed, total 15,0 grader dH 24/07 2020 13,0
Kalium 1,70 <= 10,0 mg/l 08/03 2018 1,70
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 10/09 2019 31,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 24/07 2020 1,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/07 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 5,40 >= 5,00 mg/l 24/07 2020 8,40
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 08/03 2018 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/07 2020 0,024
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 24/07 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/07 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/07 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/07 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 24/07 2020 15,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/08 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/01 2020 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/01 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,620 <= 20,0 µg/l 24/07 2020 0,430

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 24/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,60 >= 5,00 mg/l 07/08 2018 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 06/01 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 24/03 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/03 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2015
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 24/03 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/07-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Stormgade 26 , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Ejner Kristiansen
Telefon
23 72 00 56
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66