Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Østervænget 11 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Henrik Rasmussen
Telefon
2032 9626

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 16/09 2019 0,021
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 31/08 2018 21,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 31/08 2018 0,180
Hårdhed, total 9,20 grader dH 16/09 2019 10,0
Kalium 1,30 <= 10,0 mg/l 31/08 2018 1,30
Natrium (Na) 9,30 <= 175 mg/l 31/08 2018 9,80
Nitrat (NO3) 0,620 <= 50,0 mg/l 16/09 2019 0,910
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 16/09 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 16/09 2019 8,60
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 31/08 2018 36,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 16/09 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 16/09 2019 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/10 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/10 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/08 2018 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2019 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 16/09 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,860 <= 20,0 µg/l 16/09 2019

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 07/12 2004
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/10 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 02/01 2018 7,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 02/01 2018 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/10 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/10 2019 8,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,960 <= 20,0 µg/l 29/10 2019 0,640
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/10-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Østervænget 11 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Henrik Rasmussen
Telefon
2032 9626

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66