Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 27/05 2020 0,014
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 21/04 2020 40,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 21/04 2020 0,200
Hårdhed, total 13,0 grader dH 21/04 2020 14,0
Kalium 2,30 <= 10,0 mg/l 12/04 2018 2,40
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 21/04 2020 25,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 21/04 2020 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/05 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,1 >= 5,00 mg/l 27/05 2020 10,3
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 21/04 2020 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/04 2020 0,021
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/04 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/04 2020 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/04 2020
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/04 2020
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 21/04 2020 0,055

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet, Esby

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2019
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 12/04 2018
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 12/04 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2019
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 17/04 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,087 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,120

Ledningsnet, Sletterhage

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2019
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 12/04 2018
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 12/04 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/04 2019 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 17/04 2019 0,440
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/05-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ellemandsvej 6b , 8420 Knebel
Kontaktperson
Sven Weel
Telefon

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66