Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Pugdalvej , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 30/07 2020 0,013
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 22,0
Fluorid (F) 0,051 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,060
Hårdhed, total 8,30 grader dH 30/07 2020 9,60
Kalium 3,10 <= 10,0 mg/l 29/08 2017 3,00
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/08 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 30/07 2020 0,540
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 30/07 2020 0,012
Oxygen/Iltindhold 8,30 >= 5,00 mg/l 30/07 2020 9,20
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 30/07 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/07 2020 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/07 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/07 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/07 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/07 2020 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/07 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 21/11 2001 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 09/11 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,10 >= 5,00 mg/l 12/06 2018 7,25
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/12 2020 0,013
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/11 1993 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/02 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/12 2020 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/12 2005 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 09/11 2020 0,210
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/12-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Pugdalvej , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66